در حال بارگذاری

ما ماموریت داریم تا از طریق یک سری فعالیت ها این امکانات را ایجاد کنیم و به افراد کمک کنیم تا به اهداف خود دسترسی پیدا کنند.به این منظور برگزاری سمینارها و همایش هایی با موضوعات متنوع روانشناسی پیش بینی شده؛

گام دیگر رسیدن به این هدف، مشاوره های فردی که به افراد کمک  می کند موضوعات شخصی خود را در تمامی حیطه ها مطرح کنند، و در موضوعات مطرح شده به توانمندی شناختی دست یابند؛ تا بتوانند مسیر آینده زندگی خود را جهت دهند.
یکی دیگر از شیوه هایی که ما برای کمک به مراجعین مورد استفاده قرار می دهیم، مشاوره گروهی است. مشاوره گروهی، روشی بسیار کاربردی، کم هزینه و بسیار اثرگذار در درمان شخصیت، تا افراد بتوانند در جلسات 10 تا 12 نفره، در گروه شرکت کنند و با مطرح کردن مشکلات و چالش ها و دریافت روش درمان در قالب گروه، درمان کنند. یک نظریه می گوید، انسانها در قالب گروه بیمار می شوند و در قالب گروه نیز درمان می شوند. این یک فرصت بی نظیر برای درمان و بخصوص برای افرادی که محدودیت مالی دارند و در عین حال می خواهند از مزایای جلسات فردی نیز بهره مند شوند.


copy right