در حال بارگذاری

یکی از محورهای مرکز آموزش است که در 2 سطح تخصصی و عمومی برگزار میشود. آموزش تخصصی در زمینه ای تخصصی روانشناسی مثل CBT و ACT و ... مخصوص روانشانسان و مشاوران با حضور اساتید برتر کشوری برگزار میشود.

امتیاز: 5 از 5 رای

copy right