در حال بارگذاری

مدرس: مژگان آقا بابایی   زمان: 3و4شهریور

کارگاه آموزشی ویژه والدین
قصه گویی تعاملی
به تدریس: خانم مژگان آقا بابایی
زمان: دوشنبه و سه شنبه 3 و 4 شهریور
ساعت 11 صبح 
هر تایم: به مدت 45 دقیقه
جهت رزرو کارگاه با شماره زیر تماس بگیرید:
02532905254
02532911011

پاسخ دهید

copy right