در حال بارگذاری

پکیج دوم محصولات

این محصولات بی نظیر دکتر طباطبائی را سفارش دهید تا تحول در زندگی خود را مشاهده نمایید.

5 - پک صوتی کارگاه پیش از ازدواج حاوی 15 ساعت آموزش پیرامون مسایل موربوط به آمادگی ها و اقدامات لازم برای ازدواج
6- پک تصویری کارگاه پیش از ازدواج حاوی 5 ساعت آموزش پیرامون مسایل مربوط به ازدواج موفق
7- پک صوتی کارگاه همسرداری حاوی 15 ساعت آموزش پیرامون مسایل مربوط به زندگی مشترک
8 - پک تصویری کارگاه آموزشی همسرداری حاوی 8 ساعت آموزش پیرامون به زندگی مشترک و راه های کسب خوشبختی

جهت خرید این محصولات می توانید با مرکز مشاوره زندگی عاقلانه تماس بگیرید و یا از طریق وبسایت دکتر طباطبائی خریداری نمایید.
02532905254
02532911011

پاسخ دهید

copy right