در حال بارگذاری

خلاصه مطلب

تست

برچسب

کارگاه مهارت های زندگی

در این کارگاه مطالب بسیار خوبی گفته می شه

مشاوره پیش از ازدواج با هزینه ای کمتر

مدرس: دکتر سید کمال الدین طباطبائی

کارگاه مهارت های زندگی

در این کارگاه مطالب بسیار خوبی گفته می شه

کارگاه آموزش مهارت مدیریت رفتار PMT

از سری کارگاه های درمانگر کودک
مدرس: دکتر سیما قدرتی

کارگاه تله بی ارزشی

مدرس: سید مهدی طباطبائی فر

کارگاه همسرداری

مدرس دکتر سید کمال الدین طباطبائی

کارگاه آموزشی فن بیان و زبان بدن

مدرس: دکتر سید کمال الدین طباطبائی

کارگاه طرحواره درمانی

مدرس: سید مهدی طباطبائی فر

کارگاه آموزشی خلع سلاح همسر عصبانی

مدرس: سید مهدی طباطبائی فر

copy right