در حال بارگذاری

 دکتر یعقوب شفیعی فرد

شامل 12 مهارت:


-1  خودآگاهی
-2  اعتماد بنفس
-3  جرآت ورزی(قاطعیت و ابراز وجود)
-4  ارتباط موثر(با رویکرد زناشویی)
-5 کنترل خشم
-6 مدیریت استرس
7- کنترل خلق منفی(مقابله با اضطراب و افسردگی)
8- حل مساله و تصمیم گیری
9- مذاکره و حل تعارض
10- تفکر خلاق (خلاقیت)
11- تفکر نقادانه و 
12-مدیریت کارگاه

ارائه گواهینامه مربیگری از 
موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

زمان آموزش: 60 ساعته
روزهای :  پنج شنبه و جمعه
ساعت 8 تا 13
از 20 و 21 شهریور
شرکت برای متخصصان روانشناسی و عموم آزاد است

جهت رزرو: 
خانم افشاری:  09192328420 
خانم رحمانی:   09192324980

پاسخ دهید

copy right