در حال بارگذاری

چطور می توانیم یک رابطه یک رابطه سالم بسازیم

 آیا تا کنون شده در رابطه ایی روی فردی سرمایه گذاری کنید؛ اما جوابی را که می خواهید را نگیرید؟ 
فکر می کنید چرا؟ آیا او  سواستفاده کننده است یا شما  عادت دارید به سواستفاده شدن؟!⁣
با اینکه می دانید نباید این کار را انجام دهید، با اینکه می دانید نباید در بعضی از مواقع بیش از حد  سرویس دهید اما عادت کردید به سواستفاده شدن.⁣
حال چطور می توانیم یک رابطه یک  رابطه سالم بسازیم:⁣
1. نترس: اگر او مال تو باشد حتما می ماند و جواب #سرمایه_گذاری های تورا می دهد و گرنه این رابطه، رابطه ی تو نیست و جای تو اینجا نیست.⁣
2. هر چه بیشتر سرویس بدهی، هرچه بیشتر #باج بدهی، بیبشتر  ضرر می کنی.⁣
می دانی چرا؟⁣
چون به طرف مقابل یاد دادی که در هیچ کاری سرمایه گذاری نکند، جوابت را ندهد، چون تو همیشه هستی و باج می دهی و او هیچگاه #زحمت  لطف کردن به تو را به خود نمی دهد.⁣
3. هر چه بیشتر در رابطه ایی بخواهی سماجت و پافشاری کنی به جای بدست آوردن قطعا از دست خواهی داد.⁣
پس باید برای مدتی دوری و جدایی را تحمل کنی، قطعا فاصله به معنای از دست دادن برای همیشه نیست.⁣
 4. و در نهایت هرگز تمام  انرژی روانی خود را روی یک فرد سرمایه گذاری نکنید، زندگی شما دارای ابعاد مختلفی است؛ مثل:⁣
روابط⁣
شغل⁣
 خانواده⁣
 دوستان⁣
 پس تمام دنیایتان را روی یک رابطه یا یک شغل سرمایه گذاری نکنید.⁣
چون  تناسب،  راز_موفقیت تو در یک رابطه است.⁣
به اندازه ی کافی و لازم  انرژی بگذارید و به همان اندازه جواب بگیرید.و قطعا با این چهار  نگرش رابطه ی دلخواهت را خواهی ساخت.

پاسخ دهید

copy right