در حال بارگذاری

روش مهارت نه گفتن قبل از آسیب خوردن

1- مرزهایی تعیین کنید و پیش چشم همه برای این حد و مرز احترام قائل شوید.

همکارانتان را با اولویت ها و محدودیت های کاری تان آشنا کنید . قوانینی که در زمان های آزاد برای خود تعیین کرده اید نشکنید و استثنا قائل نشوید. کارهای شما با حرف هایتان باید همخوانی داشته باشند.

2- قبل از قبول یا رد کردن درخواست، زمانی را به بررسی تقویم خود اختصاص دهید.

قبل از پاسخ دادن به هر نوع درخواستی، تقویم را بررسی کنید و با مدیران دیگر مشورت کنید . پاسخ مثبت یا منفی سریع سبب شکست در کارها و نابودی رابطه کاری می شود. به تاریخ یا زمان وعده داده شده در هر شرایطی ، پایبند باشید.

بررسی کارها

3- به حس ششم تان اعتماد کنید.

مغز و بدن تان به ثبت اطلاعات درست تر از واکنشی احساسی و خوش بینانه یا عکس العملی منفی می پردازند. پس عمیق نفس بکشید، ذهنتان را پاکسازی کنید و واکنش غریزی خود را قبل از هر گونه پاسخی تجزیه و تحلیل نمایید.

4- هم مزایا و هم معایب درخواست مورد نظر را با یکی از شرکا در میان بگذارید.

اگر ملاحظاتتان با صدای بلند اعلام کنید نشان دهنده این است که شما به تاثیرات پاسخ های مثبت و منفی تصمیمتان اندیشیده اید . پاسخ مثبت سبب افزایش حجم کاری و پاسخ منفی سبب از دست رفتن موقعیت ها می شود . حرف زدن در این مورد زمان زیادی برایتان می خرد.

مشورت کردن با دیگران

5- ببینید آیا می توانید در ازای این درخواست چیزی بخواهید یا خیر.

هر پاسخ مثبتی باید موقعیت برد- برد برایتان ایجاد کند؛ مانند پیشنهاد همکاری استراتژیک که در آن هر دو طرف رشد زیادی در کسب و کار می کنند. این موضوع به فرد درخواست کننده کمک می کند تا تاثیرات احتمالی درخواستش را درک و احتمالا در آن بازنگری کند.

6- قبل از این که پاسخ منفی بدهید، محدودیت های خود را توضیح دهید.

اگر بدون توضیح دادن ، در خواستی را رد کنید در واقع نشان داده اید که آن درخواست غیرمنطقی و مشکل دار بوده است. اگر افراد درخواست دهنده بودجه محدود، حجم کاری فعلی یا فشار رقابتی با خبر نباشند با توضیح دادن محدودیت های خود می توانید آنها را تشویق کنید تا در آینده پیشنهادهایی به شما بدهند.

آموزش مهارت نه گفتن

7- به شخص پاسخ مثبت بدهید و به درخواستش پاسخ منفی.

به فرد درخواست کننده بفهمانید که فعلا نمی توانید به درخواست او به علت محدودیت های کاری، استراتژی یا زمانی ، پاسخ مثبت دهید بنابراین با بکارگیری این روش فرد درخواست دهنده ، رد کردن خواسته اش را شخصی نمی داند.

8- پاسخ منفی تان را بین دو موضوع مثبت پنهان کنید.

با توضیحات مثبت پاسخ خود را مقبول کنید . مثلا اگر شریک تان برگزاری کنفرانس در شهر دیگر را از شما می خواهد. اما زمان انجام کار دیگری به انتها می رسد، ابتدا تعهداتتان را توضیح بدهید (موضوع مثبت)، سپس توضیح دهید به علت همان تعهدات باید در شهر بمانید (پاسخ منفی) و سپس با صبحت هایتان را با توضیح تمرکز روی وقت شناس بودن (موضوع مثبت) پایان دهید.

روش صحیح نه گفتن

9- تصمیم گیری را به زمان بهتری موکول کنید.

از درخواست کننده بپرسید آیا می توانید در زمان دیگری به موضوع درخواست بپردازید تا بهترین تصمیم گیری اخذ گردد زیرا ممکن است طرفین در شرایط بد شروع کسب و کار دچار اشتباه شوند. بهزبان بدن و لحن صحبتتان حواستان باشد زیرا گفتگو با زبان بدن و لحن نامناسب پاسخ منفی را سخت تر می کند.

10- مطمئن شوید که حرف هایتان را با شفافیت کامل بیان می کنید.

پاسخ «منفی» ملایم شما به فرد درخواست کننده به عنوان پاسخ «مثبت» یا «شاید» در نظر گرفته می شود و در آن هیچ کس رضایتمند نمی شود . دادن توضیحات خیلی طولانی یا جزیی ممکن است حالت دفاعی شما را در ذهن فرد القا کند پس پاسخ شما باید محکم و غیراحساسی باشد پس واضح و با لبخند نه بگویید.

برای نشان دادن رهبر بودن در کسب و کار نیازی پاسخ مثبت به دیگران نیست.رهبران کسب و کارهای مختلف از «نه» گفتن به موضوعات تکراری و رایج ترسی ندارندبه همین علت دارای ارج و قرب هستند . آنها هملنگونه که پاسخ مثبت می دهند، گاهی نیز از «نه»برای تغییر دنیا و نجات دادن خوداستفاده می کنند .

پاسخ دهید

copy right