در حال بارگذاری

 چی باعث می شود که بعضی ها شروع می کنند به قهرمان بازی؟

فکر می کنید چی باعث می شود که بعضی ها شروع می کنند به قهرمان بازی؟
حالا چه در زندگی خودشان و چه در زندگی دیگران.
شاید به این دلیل که می خواهند نشان دهند می توانند مفید و اثرگذار باشند; اما به چه قیمتی؟!
آنها همیشه باج زیادی می دهند و معمولا از زندگی شان راضی نیستند و جالب اینکه کارهایشان به چشم دیگران هم وظیفه شده,
با این حال از این کار دست نمی کشند چون به دیده شدن نیاز دارند حتی اگر بهای سنگینی پرداخت کنند...❗❗

پاسخ دهید

copy right