در حال بارگذاری

آدم ها ترکیبی از خوبی ها و بدی ها هستند.

بعضی ها آدم ها توی یک رابطه, طرف مقابل را یا خوب خوب می بینند یا بدِبد; 
به همین دلیل یا خیلی زود عاشق اش می شوند یا متنفر.
اما باید این را بدانیم در هر رابطه طرف مقابل ترکییی از هر دوی اینهاست.
پس اگر طرف مقابل تو,  همسرتو,  رئیس تو, همکار تو بصورت پکیجی از مثبت ها منفی ها ببینی
 در این صورت می توانی رفتار بدش را هم بخاطر ویژگی های خوبش بپذیری. 

پاسخ دهید

copy right