در حال بارگذاری

حال بد هر آدمی نتیجه ی نگرش های منفی او به خودش و دنیای اطرافش هست

قطعا حال بد انسان ها نتیجه ی رفتار دیگران و شرایط اجتماعی نیست و این حال با  تغییر محل زندگی, شهر یا کشور بهتر نمی شود.

❗حال بد هر آدمی نتیجه ی نگرش های منفی او به خودش و دنیای اطرافش هست و این نگرش منفی باعث می شود که او از بین تمام اتفاق های منفی, منفی ترین ها را جذب کند.
.
اما وقتی که نگرش انسان تغییر می کند و به سمت مثبت ها حرکت می کند از میان اتفاق های خوب, بهترین ها برایش رخ میدهد.
.
پس تنها چیزی که نیاز داریم, تغییر نگرش است و خودآشنایی به ما این امکان را می دهد که با نگرش های منفی خود آشنا شویم و آنها را تغییر دهیم تا اتفاق های مثبت در زندگی مان جریان یابد.

پاسخ دهید

copy right