در حال بارگذاری

آیا دوست دارید سرنوشت تان به دست خودتان رقم بخورد؟

تصمیم برای اینکه سرنوشت تان چطور رغم بخورد به دست شماست.
گذشته شما تا امروز٬ مسیر و انتخاب های شمارا تعیین کرده.
اما آن چیزی که می تواند کمک کند تا سرنوشت تان را به دست بگیرید٬ آگاهی به تک تک رفتارهایی است که در هر لحظه از زندگی تان رخ می دهد و وقتی به این رفتارها آگاه شوید٬ متوجه تأثیر گذشته بر روی زندگی تان خواهید شد و با این خودآشنایی می توانید مسیر آینده ی خود را آنطور که دوست دارید رغم بزنید

پاسخ دهید

copy right