در حال بارگذاری

مدرس: استاد سید مهدی طباطبائی فر

زمان برگزاری : شنبه ها از 29 شهریور
ساعت 17 الی 19

ظرفیت محدود
اولویت با زمان رزرو می باشد.

جهت رزرو تماس بگیرید:
02532905254
02532911011

پاسخ دهید

copy right