در حال بارگذاری

روان شناسی شخصیت یا شخصیت شناسی

شخصیت چیست؟
چه چیزیست که باعث می شود شما به کسی که الان هستید تبدیل شوید؟ مطمئنا عوامل بسیاری با کسی که الان هستید ارتباط دارند از جمله ژنتیک ، تربیت و تجربیات زندگی شما. برای آشنایی با تست های شخصیت این مقاله را بخوانید.

بسیاری معتقدند آنچه واقعاً شما را منحصر به فرد می کند الگو های مشخص افکار ، احساسات و رفتار هایی است که شخصیت شما را تشکیل می دهند.

در حالی که هیچ تعریف توافق شده ای از شخصیت وجود ندارد ، اغلب به عنوان چیزی تصور می شود که از درون فرد ناشی می شود و در طول زندگی نسبتاً ثابت می ماند. این شامل تمام افکار ، الگو های رفتاری و نگرش های اجتماعی است که بر نحوه مشاهده ما و آنچه در مورد دیگران و دنیای اطرافمان باور داریم تأثیر می گذارد.

درک شخصیت به روانشناسان اجازه می دهد پیش بینی کنند که چگونه افراد به موقعیت های خاص و انواع چیز هایی که برایشان ارجح و ارزشمند است ، پاسخ می دهند .

برای درک اینکه چگونه محققان روانشناسی شخصیت را مطالعه می کنند ، مهم است که با یادگیری بیشتر در مورد برخی از مهمترین نظریه های شخصیت ، شروع کنیم.

 

روانشناسی شخصیت یا شخصیت شناسی

نظریه های روانشناسی شخصیت یا شخصیت شناسی
چند تئوری مختلف برای تعیین جنبه ‌های مختلف شخصیت پدید آمده اند. برخی از تئوری ها در توضیح چگونگی رشد شخصیت تمرکز دارند ، در حالی که برخی دیگر به درک تفاوت های فردی در شخصیت می پردازند.

شخصیت معمولاً از روی ویژگیهایش توصیف می شود.

تئوری های مربوط به ویژگی های شخصیتی بر این باورند که شخصیت از تعدادی از خصوصیات و ویژگیهای گسترده و مختلف تشکیل شده است. طی سالها تئوریهای مختلفی ارائه شده است تا دقیقا مشخص شود که کدام ویژگی ها به عنوان مؤلفه های اصلی شخصیت شناخته می شوند و نیز تعداد کل ویژگی های شخصیتی چقدر است.

روانشناس Gordon Allport از نخستین کسانی بود که شخصیت را از نظر ویژگیهای فردی توصیف کرد. طبق دیدگاه شخصی اش ، او گفت كه انواع مختلفی از صفات وجود دارند. صفات مشترک مواردی هستند که در بسیاری از افراد در یک فرهنگ خاص مشترک اند. صفات اصلی آنهایی هستند که شخصیت یک فرد را تشکیل می دهند.

پاسخ دهید

copy right