در حال بارگذاری

مشاوره رابطه ای حرفه ای در جهت کمک به افراد، برای انتخاب سالم است. انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته و ایجاد فرصتی برای بهتر زندگی کردن است. کسانی که قصد دارند، شادتر زندگی کنند، از مشاوره استفاده می کنند.چرا که مشاوره برای افراد سالمیست که می خواهند زندگی شادتری بسازند. مشاوره می تواند در زمینه ازدواج، طلاق، اضطراب و افسردگی، اعتماد نفس و ... باشد.

مشاوره رابطه ای حرفه ای در جهت کمک به افراد، برای انتخاب سالم است. انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته و ایجاد فرصتی برای بهتر زندگی کردن است. کسانی که قصد دارند، شادتر زندگی کنند، از مشاوره استفاده می کنند.چرا که مشاوره برای افراد سالمیست که می خواهند زندگی شادتری بسازند. مشاوره می تواند در زمینه ازدواج، طلاق، اضطراب و افسردگی، اعتماد نفس و ... باشد.

امتیاز: 4.6 از 5 رای

copy right