در حال بارگذاری

مرکز مشاوره زندگی عاقلانه در راستای ورود هر چه بیشتر آموزش های فردی و خانوادگی در زندگی مردم و همراه کردن این آموزش ها با محیطی خانوادگی و صمیمی اقدام به برگزاری تورهای یک روزه آموزشی- تفریحی نموده است

امتیاز: 5 از 10 رای

copy right